Výzkumný institut Chen taiji
škola Davida Pirochty 神拳

  +420 732 511 080

Výzkumný institut Chen taiji
škola Davida Pirochty 神拳

foto.png

Historie: Česká asociace Chen Tai Ji Quan byla založena roku 1998 v Brně pod záštitou velmistra Chen Shi Honga (dashi). Je součástí mistrovské tradice vynikajících učitelů, jako jsou velmistr 19. generace Chen Xiaowang a velmistr 20. generace Chen Shi Hong.

Posláním asociace je vyučovat a šířit Tai Ji stylu Chen tradiční formou a v nezkreslené podobě tak, jak bylo předáváno po staletí.

Zakladateli asociace jsou David Pirochta a Pavel Hlavoň, kteří jsou velmistrovi dlouholetí žáci.

V roce 2008 byl oběma udělen Rakousko-čínskou asociací Chen Tai Ji Quan a velmistrem Chen Xiaowangem (hlavní autorita stylu) statut mladého mistra.

Aktuální info: Během semináře v Brně (so. 29.1. ´22, Modřice), den po svých narozeninách, velmistr CSH oznámil, že se Výzkumný institut Chen taiji - škola Davida Pirochty přejmenovává na Chenjiagou Výzkumný institut Chen taiji, že přestává být součástí České asociace Chen Tai Ji Quan, že se mu přiděluje jiné, tradičnější logo, že se v rámci této školy ruší statut instruktor (zůstávají jen starší žáci, ovšem bez oficiálního jmenování) a že tato škola přímo spadá pod CWA.

Tímto nastala dost zásadní změna pro mou školu - i když spíše na papíře, studentů se to až na nutnost opatřit si nové triko přímo nedotýká; pro kolegu Pavla Tai a jeho školu naopak k žádné změně nedošlo (Asociace, název, logo ... - vše při starém). 

CSH tímto krokem především reagoval na již delší oddělení obou škol v rámci Asociace, která původně mívala společné akce své i externí, časem si však každá škola (tedy Davidova i Pavlova) šla více a více vlastní cestou. Prvním krokem bylo, že si každá z obou škol Asociace měla domlouvat své semináře s velmistrem CSH sama (od kraje roku 2021). Druhým krokem bylo již výše zmíněné oficiální  oddělení obou škol, které sice papírově byly v téže Asociaci, prakticky si ale už dlouho žily vlastním životem, na sobě navzájem nezávislým.

CSH nadále zůstává otevřen komukoli z nynějších i bývalých studentů, kteří projevují hluboký zájem se od něj učit a zdokonalovat se na Cestě.       

 

 

"Jmenuješ-li démona, posiluješ jej tím. Lepší je vytvářet své vlastní protihodnoty, žít si svůj život a posilovat při tom hodnoty  tradiční."

/doc. P.R.

   

Vyučované formy a průpravy

Přípravné formy: 18 forem (Chen Zhenglei), 19 forem (Chen Xiaowang), 38 forem (Chen Xiaowang)
Starý styl: Laojia Yi-lu, Laojia Er-lu
Nový styl: Xinjia Yi-lu, Xinjia Er-lu (pouze na seminářích s velmistrem CSH)
Zbraňové formy: meč, šavle, vějíř, sparingová forma s meči (Chen Shi Hong), kopí, dlouhá tyč
Qi Gong: 13 pozic Chen Tai Ji Quan
Jiné: navíjení hedvábí, tui shou (přetlačování přes ruce), aplikace

 

Učitelé

Chen Shi Hong
Da sifu (1959)

Představitel 20. generace mistrů stylu Chen, nejstarší větve taiji quan. Studoval a mistrovství dosáhl pod vedením velmistra Chen Xiaowanga. Nyní působí ve Vídni, kde mimo tradičního Chen taiji vyučuje také Shaolin kungfu.

rozcestnik_velky.png
David Pirochta
Sifu (1972)
Představitel 21. generace mistrů, následovník této větve v ČR. Bojovým uměním se věnuje od roku 1985, studoval a mistrovství dosáhl pod vedením velmistra Chen Shihonga. Nyní působí v Brně, kde mimo tradičního Chen taiji učí i jazyky a privátně se věnuje Józe v denním životě (YDL. The System.)
 

externí mistři

Chen Xiaowang, Chen Yunjun, Chen Bing

 spojovnik.png    spojovnik.png

instruktoři

0

starší žáci - neoficiálně

Jiří Beneš (Adamov), Petr Sedlák (Blansko), Norbert Dokoupil (Brno)

specialisté

Jaroslav Kramář, Stanislav Kadlec
  ---

Máte zájem o naše služby?

Volejte +420 732 511 080
anebo pište: david.pirochta@seznam.cz