Česká asociace Chen Ti Ji Quan
Výzkumný institut Chen Tai Ji
Škola Davida Pirochty

  +420 732 511 080

He who will not when he may
when he will he shall have nay.

Dlouhé rozmýšlení příležitost zabíjí

Škola Davida Pirochty

cina.jpg

„Tai ji překonává překážky tím, že si v souladu s principem jemnosti v řadě nekonečných proměn půjčuje sílu a vydává sílu.“

Škola nese název Výzkumný Institut Chen Tai Ji a vznikla 10.1.2010 v Brně. Je členem České asociace Chen Taj Ji Brno. Plné znění názvu školy je Chen Tai Ji Quan Chen Jia Gou Výzkumný Institut.

Zaměření školy

Vyučuji klasické tai ji stylu Chen (můžete také narazit na další obměny názvu taiji, např. taichi, tajči, tchajťi apod. a varianty s mezerou či pomlčkou tai-ji, tai ji). Patří sem formy ruční i zbraňové, qigong i tui shou tak, aby studenti pochopili především principy. Práce s tělem, dechem, energií i myslí vede studenty klasického tai ji nejen k výborným bojovým dovednostem, nýbrž především k pocitu síly a klidu. To znamená, že není až tak důležité, kolik forem kdo po určité době cvičení zvládl, jako spíše to, jak to zvládl. Rozhodně není třeba hnát se za kvantitou, naopak je záhodno na různých úrovních (tělo, dech, mysl, intuice …) co nejjemněji prožít princip tai ji, tedy jednoty vzájemně se doplňujících protikladů. Je přitom celkem jedno, v rámci které formy k tomu dochází (ruční, zbraňová, qigongová).

Nutnost znalosti principů, jejich aplikace na všech úrovních a jejich vzájemného propojování velmi přesně vyjádřil slavný japonský šermíř M. Musashi ve svém díle Kniha pěti kruhů (1992, str. 53): „Někteří stratégové se zabývají jen šermem mečem a omezují svůj trénink jen na máchání mečem a držení těla. Ale stačí jen sama obratnost k vítězství? To není podstata Cesty.“ V tomto duchu podle svých možností svým studentům taiji předávám.

Učitel a žák

I když se stále jako učitelé cítíme být na začátku Cesty, cítíme hlubokou vděčnost za to, že můžeme požívat důvěry tak slovutných učitelů jakými jsou velmistr Chen Shi Hong a velmistr Chen Xiao Wang. A i kdyby byla většina námi dosažených výsledků na Cestě označena někým jako sporná (což jsme mnohokráte zažili a stále zažíváme), o jednom jsem z hloubi srdce přesvědčen: oba naši mistři nám především svým přístupem k životu předali hlubokou toleranci a uznání jak pro nás samé, tak pro ostatní... přesně ve smyslu starodávného rčení „Každý dělá, co může".

"Budete-li mít svého učitele v úctě, nebudete mít užitek jen z toho, co vyučuje, ale můžete také dosáhnout harmonie s jeho věděním. Pokud si svého učitele nevážíte, nebo opovrhnujete těmi, kdo jsou teprve na počátku cesty a kterým jste příkladem, svědčí to o tom, že bloudíte. To je jedním ze základních principů Taa." Profesor Čeng Man-čching.

Počátky...

Z mých privátních studentů se v lednu 2010 stala pravidelně docházející skupinka, která se nenápadně rozrůstala. Tím vznikla škola a nutnost pořídit si tělocvičnu. Do té doby jsme se scházeli venku na hřišti na ZŠ Plovdivská v Brně nebo u mě doma v podkroví.

Samotný název naše škola dostala však teprve od mistra Chen Shi Honga těsně před začátkem mistrovství ČR ve Wushu v květnu 2011. Jeden z organizátorů na této akci se mne otázal, jak má představit mou školu a já nevěděl. Rychle jsem problém přednesl svému mistrovi a ten po krátkém zamyšlení vymyslel název Výzkumný Institut Chen Tai Ji Quan. Dodatečný výraz Chen Jia Gou (název vesnice, kde rodina Chenů žila v době formování stylu a kde žijí mnozí z nich dodnes) byl přidán v průběhu večeře s mistrem Chen Zi Qiangem v Brně v červnu 2011.

Současnost

Již od roku 2011 probíhá výuka Chen stylu tai ji také v Kuřimi, na Komendě (pozastaveno k 1. únoru 2019, rodinné důvody). Od počátku roku 2012 je naše škola rozšířena i do Blanska. Také v Brně máme nové prostory v Centru sportu v rámci Mendelovy univerzity. Naše škola tai ji má v tuto chvíli kolem sta žáků několika stupňů pokročilosti. Každý aktivní člen školy si může vybírat z množství školou pořádaných i na mezinárodní úrovni organisovaných seminářů. Cvičí se 2x do týdne i přes letní prázdniny v rámci dobrovolné docházky (pro členy zdarma). Občas se účastníme demonstrací pro veřejnost (Dny čaje a keramiky; Musejní noc; workshopy pro studenty Mendelovy university na Vranovské přehradě atd.) či soutěží (ČR, Rakousko, Čína).

Co je u nás nového

 facebook.jpg  youtube.jpg
   

 

V čase jara, kdy dochází k uvolňování pravidel pro sdružování více osob, cvičíváme pravidelně v parku Lužánky, ve středy se setkáváme na platformě Zoom.

Bude-li to možné, proběhne od 24. do 27.6. ´21 soustředění na Moravci.

Více info pro nové zájemce o cvičení na mailu (david.pirochta@seznam.cz) či na telefonu (732511080). 

 


 Pozor: Do odvolání neprobíhají žádné brněnské semináře s velmistrem Chen Shihongem!


Speciální nabídka

flags.png
I also offer lessons in other languages such as English, German, French, Norwegian, Russian.
Výuka může také probíhat v angličtině, němčině, francouzštině, norštině, ruštině.         Spřátelené weby

Čínština

hanyi.png Pro více informací o výuce čínštiny se zeptejte na tréninku.     

H1

S velkou radostí bych rád všem studentům a příznivcům taiji oznámil, že jsem od Hummer centra Praha dostal za výhodných podmínek do dlouhodobého pronájmu Hummer H1!

Více zde

Máte zájem o naše služby?
Volejte +420 732 511 080
anebo využijte kontaktní formulář


Odpovíme Vám nejpozději do 24 hodin