Výzkumný institut Chen taiji
škola Davida Pirochty 神拳

  +420 732 511 080

He who will not when he may
when he will he shall have nay.

Dlouhé rozmýšlení příležitost zabíjí

Škola Davida Pirochty

cina.jpg

„Taiji překonává překážky tím, že si v souladu s principem jemnosti v řadě nekonečných proměn půjčuje sílu a vydává sílu.“

Škola nese název Výzkumný Institut Chen Tai Ji a vznikla 10.1.2010 v Brně. Do 29.1. 2022 byla členem České asociace Chen Taj Ji Quan Brno. Po tomto datu již funguje mimo Asociaci pod názvam Chenjiagou Výzkumný Institut Chen taiji a je členem CWA. (Podrobnější info v sekci O asociaci.)

Zaměření školy

Vyučuji klasické taiji stylu Chen (můžete také narazit na další obměny názvu taiji, např. taichi, tajči, tchajťi apod. a varianty s mezerou či pomlčkou tai-ji, tai ji). Patří sem formy ruční i zbraňové, qigong (práce s enenrgií) i tui shou (přetlačování přes ruce), což má za cíl, aby studenti pochopili především principy. Práce s tělem, dechem, energií i myslí vede studenty klasického taiji nejen k jistým bojovým dovednostem, nýbrž především k pocitu síly a klidu. To znamená, že není až tak důležité, kolik forem kdo po určité době cvičení zvládl, jako spíše to, jak je zvládl. Rozhodně není třeba hnát se za kvantitou, naopak je záhodno na různých úrovních (tělo, dech, mysl, intuice …) co nejjemněji prožít princip taiji, tedy jednoty vzájemně se doplňujících protikladů (). Je přitom celkem jedno, v rámci které formy k tomu dochází (ruční, zbraňová, qigongová).

Nutnost znalosti principů, jejich aplikace na všech úrovních a jejich vzájemného propojování velmi přesně vyjádřil slavný japonský šermíř M. Musashi ve svém díle Kniha pěti kruhů (1992, str. 53): „Někteří stratégové se zabývají jen šermem mečem a omezují svůj trénink jen na máchání mečem a držení těla. Ale stačí jen sama obratnost k vítězství? To není podstata Cesty.“ V tomto duchu podle svých možností svým studentům taiji předávám. 

Učitel a žák

I když se stále jako učitelé cítíme být na začátku Cesty, cítíme hlubokou vděčnost za to, že můžeme požívat důvěry tak slovutných učitelů jakými jsou velmistr Chen Shi Hong a velmistr Chen Xiao Wang. A i kdyby byla většina námi dosažených výsledků na Cestě označena někým jako sporná (což jsme mnohokráte zažili a stále zažíváme), o jednom jsem z hloubi srdce přesvědčen: oba naši mistři nám především svým přístupem k životu předali hlubokou toleranci a uznání jak pro nás samé, tak pro ostatní, přesně ve smyslu starodávného rčení „Každý dělá, co může".

"Budete-li mít svého učitele v úctě, nebudete mít užitek jen z toho, co vyučuje, ale můžete také dosáhnout harmonie s jeho věděním. Pokud si svého učitele nevážíte, nebo opovrhujete těmi, kdo jsou teprve na počátku cesty a kterým jste příkladem, svědčí to o tom, že bloudíte. To je jedním ze základních principů Taa." Profesor Cheng Manqing.

Počátky...

Z mých privátních studentů se v lednu 2010 stala pravidelně docházející skupinka, která se nenápadně rozrůstala. Tím vznikla škola a nutnost pořídit si tělocvičnu. Do té doby jsme se scházeli venku na hřišti na ZŠ Plovdivská v Brně nebo u mě doma v podkroví.

Samotný název naše škola dostala však teprve od mistra Chen Shi Honga těsně před začátkem mistrovství ČR ve Wushu v květnu 2011. Jeden z organizátorů na této akci se mne otázal, jak má představit mou školu a já nevěděl. Rychle jsem problém přednesl svému shodou okolností přítomnému mistrovi a ten po krátkém zamyšlení vymyslel název Výzkumný Institut Chen Tai Ji Quan. Dodatečný výraz Chen Jia Gou (název vesnice, kde rodina Chenů žila v době formování stylu a kde žijí mnozí z nich dodnes) byl přidán v průběhu večeře s mistrem Chen Zi Qiangem v Brně v červnu 2011. K další zásadní změně došlo v průběhu sobotního semináře 20.VIII. ´22, kdy velmistr Chen vyhotovil na bývalou studentkou-umělkyní T.S. ve zlatobílé barvě namalovanou monádu kaligrafický nápis ve znění 神拳 shénquán, tedy "duchovní bojové umění" a na vzácný podkladový papír napsal mírně pozměněný název školy: Výzkumný Institut Chen Taiji (oproti dřívější verzi: Chenjiagou Výzkumný Institut Chen Taiji 柏太衛). Polil mne doslova pocit blaženosti, zatímco mistr psal, jsa hluboce ponořen, pramenící hlavně z toho, že po desítkách let nepřetržité praxe mi konečně došlo, že odevzdat se do zkušenějších rukou mistrových daleko převáží mou vlastní vůli, co se týče názvu, loga, uspořádání lekcí atp. Je pro mne i mé žáky velikou poctou, že jsme byli zahrnuti mistrovou důvěrou a velikou laskavostí.

Současnost

Již od roku 2011 probíhá výuka Chen stylu tai ji také v Kuřimi, na Komendě (pozastaveno k 1. únoru 2019, rodinné důvody). Od počátku roku 2012 je naše škola rozšířena i do Blanska. Také v Brně máme nové prostory v Centru sportu v rámci Mendelovy univerzity. Naše škola tai ji má v tuto chvíli kolem sta žáků několika stupňů pokročilosti. Každý aktivní člen školy si může vybírat z množství školou pořádaných i na mezinárodní úrovni organisovaných seminářů. Cvičí se 2x do týdne i přes letní prázdniny v rámci dobrovolné docházky (pro členy zdarma). Občas se účastníme demonstrací pro veřejnost (Dny čaje a keramiky; Musejní noc; workshopy pro studenty Mendelovy university na Vranovské přehradě atd.) či soutěží (ČR, Rakousko, Čína).

Co je u nás nového

   youtube.jpg
   

 

Tréninky aktuálně + pro nové zájemce: cvičí se na ZŠ Slovanské náměstí 2, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek 18 - 20h. 

 

Přihlašování únor - červen 2024 mailem či telefonicky. Ukázkové lekce zdarma jen privátně, skupinové tréninky jsou možné až po zaplacení půlročního kursovného (4000.-/5měs.; umožňuje vstup na všechny tréninky v Brně a Blansku + po předchozí domluvě můžete přijít jako výpomoc na úterní trénink na universitu CSA Mendelu, Jana Babáka 5 /út. 19 - 20h/).

Rok 2024: Jarní seminář 23. - 26.V. ´24 (čt. - ne.), Kaprálův mlýn. / Letní seminář 31.VII. - 4.VIII. ´24 (st. - ne.), Kaprálův mlýn.

Zájemci nechť si dostatečně dopředu zařídí volno. Podrobnosti obdržíte mailem.

Chystá se i mezinárodní seminář v Praze (začátek dubna 2024, termín na vyžádání) s patriarchou stylu, velmistrem Chen Xiaowangem. Bude to žřejmě jeho definitivní rozloučení po desítkách let trpělivé didaktické činnosti mimo Čínu. Je třeba se hlásit u mě či přímo u organizátora. Kapacita omezená.

V první polovině července ´24 proběhne speciální seminář v Andau (Rakousko), očekávaná délka 5 dnů. Náš mistr Chen Shihong tam pořádá semináře již 30 let, tak jistě nebudete litovat, přijedete-li si nebývalou atmosféru tohoto roku zažít. Detaily obdržíte mailem, popř. se ozvěte sami.

Více info pro nové zájemce o cvičení na mailu (david.pirochta@seznam.cz) či na telefonu (732 511 080). 

 


 Pozor: Průběžně probíhají výtečné semináře s velmistrem Chen Shihogem v Brně! Nacházející bude v únoru, termín na vyžádání.
 

Speciální nabídka:

flags.png
I also offer lessons in other languages such as English, German, French, Norwegian, Russian.
(Výuka může také probíhat v angličtině, němčině, francouzštině, norštině, ruštině.)        Spřátelené weby

Čínština

hanyi.png Pro více informací o výuce čínštiny se zeptejte na tréninku.     

H1

S velkou radostí bych rád všem studentům a příznivcům taiji oznámil, že jsem od Hummer centra Praha dostal za výhodných podmínek do dlouhodobého pronájmu Hummer H1!

Více zde

Máte zájem o naše služby?

Volejte +420 732 511 080
anebo pište: david.pirochta@seznam.cz